Royal Zon

Met een gezonde dosis enthousiasme zijn we voor de groente- en fruittelersvereniging Royalzon aan de slag gegaan. Ze benaderden ons om de content wensen van hun doelgroep in kaart te brengen. Met een uitgebreide analyse van het gedrag ten opzichte van de posts van ‘Van Eigen Bodem’, weten we nu haarfijn waar de doelgroep op zit te wachten.

Doel

Het verhogen van bekendheid van ‘van eigen bodem’ en voorkeur voor de groentes die in het seizoen van eigen bodem zijn.

Setup

Onze analyse van de doelgroep verliep als volgt: starten met het uitzoeken welke demografische subgroepen het meeste interesse tonen voor wat voor content en op welk platform. Met deze inzichten richtten we vervolgens de contentkalender van Royalzon dusdanig in dat het mediabudget optimaal benut wordt. Wel zo effectief! Zelfs het jaarplan werd naar aanleiding hiervan onder handen genomen en nog steeds maandelijks aangescherpt.

Effect

Deze aanpak werpt zijn vruchten af. De engagement is namelijk verdrievoudigd!