Privacyverklaring addurance B.V.

Via de service www.addurance.nl worden gevoelige gegevens of persoonlijke gegevens verwerkt. addurance B.V. is van mening dat het zorgvuldige omgaan met persoonsgegevens van groot belang is. Persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig door ons verwerkt en beschermd. Bij de verwerking van die gegevens houden we ons aan de vereisten van de Wet inzake gegevensbescherming. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. We doen dit via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonlijke gegevens beperken tot alleen díe persoonsgegevens die nodig zijn voor rechtmatige doeleinden;
 • expliciete toestemming vragen om jouw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarvoor jouw toestemming is vereist;
 • passende veiligheidsmaatregelen nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. We eisen deze maatregelen ook van partijen die namens ons gegevens verwerken;
 • jouw rechten respecteren om op jouw verzoek jouw persoonlijke gegevens te ontvangen voor inzage, om deze te corrigeren of om deze te verwijderen.

addurance B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring wordt verduidelijkt welke persoonlijke gegevens we verzamelen en gebruiken en voor welk doeleinde. We adviseren je om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet op 23-03-2017.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van onze dienstverlening, geef je ons bepaalde informatie. Deze informatie kunnen persoonlijke gegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen persoonlijke gegevens die rechtstreeks door jou aan ons zijn verstrekt, met betrekking tot de dienstverlening zoals door jou is gevraagd of wanneer het duidelijk is dat deze gegevens aan ons worden verstrekt met het oog op verwerking.

We gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden zoals die zijn uiteengezet in deze privacyverklaring:

 • Contactinformatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Advertenties

Naast de informatie op onze website kunnen we je informeren over nieuwe producten en diensten:

 • Via e-mail
 • Via sociale media

Contactformulier

Als je een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je naar ons verzendt zo lang als nodig bewaard op basis van de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail zodat deze volledig kan worden beantwoord en behandeld.

Publicatie

Jouw klantgegevens worden niet gepubliceerd.

Openbaarmaking aan derden

We kunnen jouw gegevens bekendmaken aan onze partners. Onze partners leveren op maat gemaakte advertenties op basis van jouw persoonlijke gegevens. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners kunnen jouw informatie gebruiken voor marketingdoeleinden. Deze partners zijn (deels) buiten de EU gevestigd. Ze maken echter gebruik van een Europees modelcontract.

Op onze website staan sociale-mediaknoppen. Hiermee kunnen de aanbieders van deze diensten jouw persoonlijke gegevens verzamelen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. We zijn een verwerkingsovereenkomst met Google aangegaan om afspraken te maken over de manier waarop met onze gegevens wordt omgegaan. Bovendien hebben we Google geen toestemming verleend om de gegevens die zijn verkregen via Analytics te gebruiken voor andere Google-services. Ten slotte hebben we de IP-adressen geanonimiseerd.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die middels koppelingen met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derde partijen jouw persoonlijke gegevens op een betrouwbare en veilige manier verwerken. We raden je daarom aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je die websites gebruikt.

Veranderingen in deze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het wordt aangeraden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Inzage en aanpassing van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of verzoeken om toegang te krijgen tot, wijzigingen aan te brengen in of verwijdering van jouw persoonlijke gegevens, kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:

addurance B.V.
Overschiestraat 180
1062 XK Amsterdam
info@addurance.com
+31 (0)20 614 14 39